Webmaster@zcgraaggedaanleende.nl

Zorgcoöperatie Graaggedaan:  info@zcgraaggedaanleende.nl   tel: 06-11193366

Contact / Aanvragen
Home Diensten/Activiteiten Hulpvraag Agenda Contact-Vragen Witte Nog.. Nieuws Galerij Informatie

De Huiskamer

SRE zuidoostbrabant/ Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven      

Zet het PC geluid aan…

De regio gaat de bocht om: samen werken aan een gezonde en vitale regio!

Gepubliceerd op 15 dec. 2014 via YouTube

In de Metropoolregio Eindhoven staan de gemeenten meer dan in het verleden zelf aan het roer. Gemeenten zullen vanuit hun lokale opgaven een vertaling maken naar gezamenlijke opgaven voor de regio. Opgaven die een plaats hebben in de Regionale Agenda en die via de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven worden gerealiseerd. Samen geven de 21 regiogemeenten vorm aan de toekomst van de regio via de Metropoolregio Eindhoven.

De partners, werken samen binnen de werkplaats Zorgvernieuwing & Vitale samenleving, en willen zich verbinden aan de opgave om de Metropoolregio Eindhoven versneld om te vormen naar een samenleving waarin vitaliteit en zelfregie van de burger centraal staat. Dit vraagt een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen: zorgaanbieders , onderwijs- en kennisinstellingen, lokale overheid én burgers.

Ook ZC Graag Gedaan Leende maakt deel uit van deze werkgroep.