Webmaster@zcgraaggedaanleende.nl

Zorgcoöperatie Graaggedaan:  info@zcgraaggedaanleende.nl   tel: 06-11193366

Contact / Aanvragen
Home Diensten Activiteiten Agenda Contact-Vragen Witte Nog.. Nieuws Galerij Informatie

De Huiskamer

Agenda met Activiteiten Laatste nieuws/Nieuwsbrief

Zorgcoöperatie “Graaggedaan” Leende is er voor U

 “DIT ZIJN ONZE DOELEN”

                  

Zelfredzaamheid en zelfsturing bevorderen

Zelfstandigheid van jong en oud op peil houden en verhogen

Eenzaamheid tegengaan  

Sociale contacten stimuleren en behouden

         We willen dit bereiken door:

Initiatieven op te zetten en te ondersteunen die gericht zijn op het helpen van buurt- en dorpsgenoten.

Inwoners te helpen problemen te definiëren, op te lossen of hen te begeleiden naar de juiste instanties

Persoonlijke contacten uit te bouwen op basis van vertrouwen

Organiseren van bijeenkomsten en faciliteren van activiteiten

Bemiddelen tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij mensen, die iets voor
elkaar willen betekenen, hen bij elkaar brengen.

Leden helpen met het organiseren van diensten aan andere leden, zowel betaald als onbetaald.

Derden benaderen die diensten voor onze leden kunnen leveren.

“GRAAGGEDAAN”